Klauzula niedozwolona 5688 XVII AmC 4862/12

Numer klauzuli:
5688
Data wyroku:
2014-03-06
Data wpisu:
2014-05-21
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia

Kolejne klauzule

2014-05-21

5687 XVII AmC 4861/12

W przypadku anulowania przesyłki: (…) gdy Klient opłacił usługę poprzez system [...] potrąc...

2014-05-21

5689 XVII AmC 4864/12

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nieotrzymania faktury...