Klauzula niedozwolona 5706 XVII AmC 5406/11

Numer klauzuli:
5706
Data wyroku:
2013-01-16
Data wpisu:
2014-06-03
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Strony zastrzegają, że Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. (…) Spółka może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 31 dni od dnia sporządzenia Raportu (…) najpóźniej do dnia… 2011 r. Strony zastrzegają, że Uprawnionej przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej dożywocia, jeżeli wysokość Renty dożywotniej okaże się niższa niż kwota ...zł brutto miesięcznie (...). Uprawniona może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Raportu (...) najpóźniej do dnia ...2011 r. (...) Uprawnionej ponadto przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej w każdym innym wypadku, wedle wyboru Uprawnionej, w terminie do dnia zawarcia przez Strony umowy przyrzeczonej, z tym zastrzeżeniem, że prawo to można wykonać tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

Kolejne klauzule

2014-06-03

5705 XVII AmC 9891/12

Anulowanie opłaconego zlecenia możliwe jest tylko przed otrzymaniem statusu przystępujemy do real...

2014-06-03

5707 XVII AmC 5406/11

Przyjęcie na mieszkanie osoby trzeciej może dotyczyć jedynie małżonka lub małoletniego dziecka...