Klauzula niedozwolona 5771 XVII AmC 10754/12

Numer klauzuli:
5771
Data wyroku:
2014-06-18
Data wpisu:
2014-08-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas najmu, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt c Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu), a w przypadku szkody, która nie będzie mogła być zlikwidowana z ubezpieczenia Pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę również kwotą równoważną kosztom bezpośrednim i pośrednim potrzebnym do naprawy uszkodzonego Pojazdu ustaloną m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu

Kolejne klauzule

2014-08-14

5770 XVII AmC 34594/13

Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w e-mailu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych...

2014-08-14

5772 XVII AmC 21908/13

(…) Zwrotom nie podlegają towary objęte promocją cenową lub/i wyprzedażą...