Klauzula niedozwolona 5824 XVII AmC 6101/12

Numer klauzuli:
5824
Data wyroku:
2014-03-18
Data wpisu:
2014-10-09
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób trzecich

Kolejne klauzule

2014-10-09

5823 XVII AmC 6101/12

Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami...

2014-10-13

5825 XVII AmC 9000/12

Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (…) Zamawiający ...