Klauzula niedozwolona 5880 XVII AmC 2179/13

Numer klauzuli:
5880
Data wyroku:
2014-10-02
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy-Zamówienia bez żadnych dodatkowych roszczeń przez którąkolwiek ze Stron

Kolejne klauzule

2014-12-05

5879 XVII AmC 2177/13

W powyższej sytuacji wyłączone zostaje prawo stron do dochodzenia względem siebie innych roszcze...

2014-12-05

5881 XVII AmC 17811/13

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…), przerwy lub opóźnienia w komunikacji spowodowa...