Klauzula niedozwolona 5883 XVII AmC 2362/13

Numer klauzuli:
5883
Data wyroku:
2014-10-16
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nie odebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia

Kolejne klauzule

2014-12-05

5882 XVII AmC 17813/13

W przypaku reklamacji wynikających z ukrytych wad zakupionego produktu reklamowany towar należy za...

2014-12-05

5884 XVII AmC 2366/13

W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Sprzedającego z zamówienia zadatek zostanie ...