Klauzula niedozwolona 5886 XVII AmC 2185/13

Numer klauzuli:
5886
Data wyroku:
2014-10-09
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Brak zapłaty całości ceny lub nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia pojazdu

Kolejne klauzule

2014-12-05

5885 XVII AmC 2183/13

Brak zapłaty całości ceny lub nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowo...

2014-12-05

5887 XVII AmC 2186/13

Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak (…) zwią...