Klauzula niedozwolona 5902 XVII AmC 416/13

Numer klauzuli:
5902
Data wyroku:
2014-10-01
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Najemca jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie uszkodzenia co do których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania a w szczególności; (…) (§ 19 Regulaminu, zdanie czwarte)

Kolejne klauzule

2014-12-05

5901 XVII AmC 416/13

Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i straty Najemcy spowodowane ...

2014-12-05

5903 XVII AmC 416/13

Opłaty i kary umowne: Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki lub, kamizelki odblaskowe...