Klauzula niedozwolona 5905 XVII AmC 2290/13

Numer klauzuli:
5905
Data wyroku:
2014-10-09
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacony zadatek w podwójnej wysokości oraz jakiekolwiek pozostałe kwoty w wartościach nominalnych, co w całości wyczerpie roszczenie do Sprzedawcy z tytułu niewykonania niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2014-12-05

5904 XVII AmC 416/13

Za niestosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu. Wypożyczalnia może orzec p...

2014-10-09

5906 XVII AmC 2287/13

W przypadku odstąpienia Klienta od zawartej umowy (…) z przyczyn leżących po stronie Klienta (...