Klauzula niedozwolona 5950 XVII AmC 5417/11

Numer klauzuli:
5950
Data wyroku:
2012-06-22
Data wpisu:
2015-01-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

(…) Opłata manipulacyjna w wysokości 10% całkowitej ceny Biletów [...] zostanie dodana do ceny zamówienia. Jeżeli wybrana Drużyna nie przejdzie wszystkich etapów turnieju [...] Posiadacz Biletu [...] utraci prawo wstępu na Mecz(e) na etapach następujących po wyeliminowaniu Drużyny i będzie upoważniony do uzyskania zwrotu kwoty równej wartości nominalnej Biletów na pozostałe Mecze. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi

Kolejne klauzule

2015-01-20

5949 XVII AmC 5417/11

[...] nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu (…) opóźnienia w ich (biletów) dostaw...

2015-01-20

5951 XVII AmC 5417/11

(…), [...] nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu (…) opóźnienia w ich (biletów)...