fb

Klauzula niedozwolona 5953 XVII AmC 5417/11

Numer klauzuli:
5953
Data wyroku:
2012-06-22
Data wpisu:
2015-01-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Naruszenie niniejszych Warunków, Regulaminu Stadionu lub innych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji będzie skutkowało odmową wstępu na teren Obiektu lub wydaleniem z Obiektu bez prawa do uzyskania zwrotu kosztów oraz wiązać się będzie z anulowaniem stosownego/stosownych Biletu/Biletów. Na żądanie [...] i/lub wszelkich upoważnionych osób (stewardów, służb porządkowych itp.) osoba, która dopuściła się naruszenia, niezwłocznie zwróci fizyczny/e Bilet(y) i udzieli wyjaśnień, w jaki sposób, od kogo/skąd uzyskała Bilet(y) - w zakresie w jakim postanowienie to pozbawia konsumenta prawa do uzyskania zwrotu kosztów biletu/biletów

Kolejne klauzule

2015-01-20

5952 XVII AmC 5417/11

W momencie wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązują się: c) (…). Każdy posiadacz b...

2015-01-20

5954 XVII AmC 5417/11

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, a w szczególności postanowień ustępu 8, osoba dopu...