Klauzula niedozwolona 5960 XVII AmC 5417/11

Numer klauzuli:
5960
Data wyroku:
2012-06-22
Data wpisu:
2015-01-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Nyon, w Szwajcarii. Niemniej jednak [...] zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego w sądach właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego

Kolejne klauzule

2015-01-20

5959 XVII AmC 5417/11

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa szwajcarskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane...

2015-01-22

5961 XVII AmC 1883/13

Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie zawierał umów związanych z Nieruchomością z pod...