Klauzula niedozwolona 6008 XVII AmC 2476/10

Numer klauzuli:
6008
Data wyroku:
2011-12-30
Data wpisu:
2015-03-02
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu wskazanego w umowie, w tym adresów dla doręczeń, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres dotychczasowy

Kolejne klauzule

2015-03-02

6007 XVII AmC 2986/14

Jeżeli dostawa samochodu o zamówionej charakterystyce jest niemożliwa z przyczyn niezależnych i ...

2015-03-02

6009 XVII AmC 3557/13

Płatnik może wypowiedzieć umowę po upływie 10 dni od daty jej zawarcia ze skutkiem na koniec mi...