Klauzula niedozwolona 6017 XVII AmC 1277/13

Numer klauzuli:
6017
Data wyroku:
2015-01-22
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

W przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń, o których mowa w § 11 OWKG, Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu, wypowiedzieć umowę kredytową lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu… (§ 11 ust 1 pkt 4) gdy nastąpiło znaczne obniżenie realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utrata tego zabezpieczenia

Kolejne klauzule

2015-03-23

6016 XVII AmC 3970/13

Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane...

2015-03-27

6018 XVII AmC 10047/13

W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym...