Klauzula niedozwolona 6054 XVII AmC 13847/12

Numer klauzuli:
6054
Data wyroku:
2015-02-27
Data wpisu:
2015-05-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionego samochodu lub nie zapłacił pełnej ceny, sprzedający po bezskutecznym upływie 15 dni od wysłania do kupującego upomnienia listem poleconym może odstąpić od umowy zachowując prawa do odszkodowania umownego w wysokości 10% ceny

Kolejne klauzule

2015-05-08

6053 XVII AmC 5285/13

W przypadku nie zastosowania się do warunków ust. 5 niniejszego paragrafu kupujący traci prawo do...

2015-05-22

6055 XVII AmC 4544/13

Serwis [...] - nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez uży...