Klauzula niedozwolona 6056 XVII AmC 21/15

Numer klauzuli:
6056
Data wyroku:
2015-04-21
Data wpisu:
2015-05-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Po upływie darmowego okresu testowego- o ile Klient nie odstąpi od Umowy - umowa o korzystanie z usług Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wynagrodzenie za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi 399 zł netto powiększona o należny podatek VAT. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc.

Kolejne klauzule

2015-05-22

6055 XVII AmC 4544/13

Serwis [...] - nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez uży...

2015-05-27

6057 XVII AmC 2721/14

Rezygnacja jest możliwa gdy: towar jest czysty, pozbawiony zapachu (np. perfum), posiada wszystkie ...