Klauzula niedozwolona 6083 XVII AmC 2337/13

Numer klauzuli:
6083
Data wyroku:
2015-04-23
Data wpisu:
2015-07-09
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że obowiązek zwrotu zaliczki przez SPRZEDAJĄCEGO nie dotyczy przypadku niewywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów niż SPRZEDAJĄCY, w szczególności producentów, dostawców, przewoźników oraz działań służb państwowych, w szczególności celnych

Kolejne klauzule

2015-07-09

6082 XVII AmC 9804/13

[...] zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów towarów odebranych osobiście w siedzibie ...

2015-07-09

6084 XVII AmC 1040/13

Brak pełnej zapłaty za przedmiot umowy w ustalonym terminie może być traktowany przez Sprzedają...