Klauzula niedozwolona 6093 XVII AmC 1137/13

Numer klauzuli:
6093
Data wyroku:
2015-03-23
Data wpisu:
2015-07-09
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 przez KUPUJĄCEGO, zobowiązuje się On do uiszczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia na konto SPRZEDAWCY, jednakże gdyby opóźnienie w zapłacie przekroczyło 14 dni, STRONY zgodnie ustalają, że niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń

Kolejne klauzule

2015-07-09

6092 XVII AmC 1139/13

Jeżeli samochód o specyfikacji określonej w niniejszej umowie nie będzie mógł być dostarczony...

2015-07-09

6094 XVII AmC 1135/13

W przypadku braku wpływu zaliczki na konto sprzedawcy w podanym terminie STRONY zgodnie ustalają, ...