Klauzula niedozwolona 6192 XVII AmC 5637/11

Numer klauzuli:
6192
Data wyroku:
2013-03-19
Data wpisu:
2015-11-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu

Kolejne klauzule

2015-11-23

6193 XVII AmC 5637/11

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpiło zmniejszenie wartości ustano...