fb

Klauzula niedozwolona 6202 XVII AmC 359/11

Numer klauzuli:
6202
Data wyroku:
2012-06-19
Data wpisu:
2015-12-04
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Płatnik może wypowiedzieć umowę po upływie 14 dni od daty jej zawarcia, ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po dacie wypowiedzenia i ma prawo żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy w proporcjonalnej do niewykorzystanego kursu części. Zwrot pieniędzy nie obejmuje kosztów, które [...] ponosi w całości z chwilą zawarcia umowy z uczestnikiem kursu, w tym w szczególności: a) wynagrodzenia sieci dystrybucyjnej, kosztów wydania i dostarczenia materiałów dydaktycznych, telefonów powitalnych, założenia teczki ucznia co stanowi łącznie kwotę 1500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych); b) kosztów opracowanych, sprawdzonych odesłanych testów kontrolnych oraz arkusza początkowego w kwocie 110 PLN (sto dziesięć złotych) każdy; c) pozostałych wydatków z tytułu przesyłek pocztowych i opłat z tytułu przelewów bankowych lub przekazów pocztowych w kwocie 25.00 PLN (dwadzieścia pięć złotych).

Kolejne klauzule

2015-11-24

6201 XVII AmC 22923/13

Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem...

2015-12-04

6203 XVII AmC 359/11

Brak zapłaty przez płatnika pełnej kwoty za kurs w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy jest tr...