Klauzula niedozwolona 6213 XVII AmC 9135/12

Numer klauzuli:
6213
Data wyroku:
2013-08-22
Data wpisu:
2015-12-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

[...] może zawiesić Usługi [...] lub wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmaistowym i bez przekazania wcześniejszego zawiadomienia do Klienta jeżeli, (a) Klient dopuścił się istotnego (…) naruszenia niniejszej umowy; (c) Klient podejmuje działania, które narażają na szwank stabilność, bezpieczeństwo lub działanie Usług [...] , naruszają warunki użytkowania lub wskazują na potencjalnie niewłaściwe wykorzystanie, nadużycie, nietypowe lub nadmierne wykorzystanie; (d) [...] podejrzewa oszustwo osoby trzeciej; (f) [...] nie jest w stanie świadczyć Usług [...] z przyczyn wykraczających poza kontrolę [...]

Kolejne klauzule

2015-12-07

6212 XVII AmC 9135/12

Klient ponosi odpowiedzialność za połączenia na numery specjalne, premiowe, międzynarodowe, naw...

2015-12-07

6214 XVII AmC 9135/12

[...] może przyjąć polecenia dotyczące Rachunku Klienta od osoby, która naszym zdaniem działa ...