Klauzula niedozwolona 6218 XVII AmC 26190/13

Numer klauzuli:
6218
Data wyroku:
2015-09-24
Data wpisu:
2015-12-08
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Uprawniona zobowiązuje się, że w każdym przypadku przyjęcia osoby trzeciej na mieszkanie, przed uzyskaniem zgody Funduszu (…) osoba ta okaże Funduszowi oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, które będzie obejmowało poddanie się przez tę osobę egzekucji na podstawie art. 777 par. 7 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku wydania podmiotowego lokalu Funduszowi w terminie 30 dni od dnia śmierci Uprawnionej

Kolejne klauzule

2015-12-07

6217 VI ACa 1887/13

[...] nie ponosi odpowiedzialności za (…) szkody na reputacji, utratę lub zniszczenie oprogramow...

2015-12-08

6219 XVII AmC 937/14

W przypadku wpłynięcia na rachunek bankowy Pożyczkodawcy płatności, która nie może być ziden...