Klauzula niedozwolona 6228 XVII AmC 39/15

Numer klauzuli:
6228
Data wyroku:
2015-12-20
Data wpisu:
2016-01-11
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

W celu wyliczenia odsetek niezależnych w stosunku dziennym należy roczną stopę oprocentowania (D) podzielić przez 365, a następnie pomnożyć przez kwotę udzielonej pożyczki w zakresie, w jakim roczna stopa oprocentowania zostaje oznaczona jako wartość kwotowa

Kolejne klauzule

2015-12-31

6227 XVII AmC 14945/13

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z...

2016-01-11

6229 XVII AmC 31277/13

Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowied...