fb

Klauzula niedozwolona 6248 XVII AmC 31263/13

Numer klauzuli:
6248
Data wyroku:
2015-11-12
Data wpisu:
2016-01-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostanie odesłany na zasadach zwrotu, pismo o odstąpieniu od umowy, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (faktura), wypełniony formularz zwrotu oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Po przekroczonym terminie 10 dni, braku w/w dokumentów Flex Łukasz Zajda zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia ewentualnego zwrotu towaru bądź potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości towaru

Kolejne klauzule

2016-01-25

6247 XVII AmC 30522/13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego...

2016-01-25

6249 XVII AmC 31461/13

Towar umieszczony w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz propo...