Klauzula niedozwolona 6260 XVII AmC 27428/13

Numer klauzuli:
6260
Data wyroku:
2015-12-15
Data wpisu:
2016-01-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego. Sklep Internetowy [...]

Kolejne klauzule

2016-01-28

6259 XVII AmC 27428/13

Zwracany w trybie opisanym w pkt. 2 towar zostanie przyjęty przez sklep internetowy tylko wtedy, gd...

2016-01-28

6261 XVII AmC 12960/13

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w czasie transportu...