Klauzula niedozwolona 6273 XVII AmC 34006/13

Numer klauzuli:
6273
Data wyroku:
2015-12-16
Data wpisu:
2016-02-03
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-02-03

6272 XVII AmC 34006/13

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu,...

2016-02-03

6274 XVII AmC 35057/13

Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, posiadają zniszczone opakowan...