Klauzula niedozwolona 6291 XVII AmC 3040/14

Numer klauzuli:
6291
Data wyroku:
2015-05-26
Data wpisu:
2016-03-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Po wypowiedzeniu umowy pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo dochodzić wierzytelności z Weksla Własnego podpisanego przez Pożyczkobiorcę jako forma zabezpieczenia Pożyczki. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dodatkowymi

Kolejne klauzule

2016-03-01

6290 XVII AmC 3095/14

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...

2016-03-01

6292 XVII AmC 11801/12

Spółka [...], jej pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego uży...