fb

Klauzula niedozwolona 6301 XVII AmC 32065/13

Numer klauzuli:
6301
Data wyroku:
2015-12-03
Data wpisu:
2016-03-02
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Postanowienia końcowe 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2016-03-02

6300 XVII AmC 32073/13

IX. Zwroty 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów o...