Klauzula niedozwolona 6303 XVII AmC 353/15

Numer klauzuli:
6303
Data wyroku:
2015-12-08
Data wpisu:
2016-03-03
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą w Toruniu

Kolejne klauzule

2016-03-03

6304 XVII AmC 32028/13

11. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzi...