Klauzula niedozwolona 6327 VI ACa 1841/14

Numer klauzuli:
6327
Data wyroku:
2015-12-09
Data wpisu:
2016-03-09
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

SKOK uprawniony jest do zmiany wysokości pobieranych opłat i prowizji w następujących przypadkach: a) wzrostu wskaźników (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS, b) wzrostu cen energii, c) wzrostu cen usług pocztowych i telekomunikacyjnych, z których korzysta SKOK przy wykonywaniu czynności oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów

Kolejne klauzule

2016-03-09

6326 XVII AmC 1274/13

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w braku odmiennego oświadczenia Pożyczkobiorcy zło...

2016-03-11

6328 XVII AmC 8640/12

Kupujący niniejszym zobowiązuje się w pełni respektować zasady podziału nieruchomości wspóln...