Klauzula niedozwolona 6329 XVII AmC 8640/12

Numer klauzuli:
6329
Data wyroku:
2013-07-12
Data wpisu:
2016-03-11
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strona kupująca oświadcza, że: (…) ustanawia Spółkę [...], a w zakresie postępowania administracyjnego osobę uprawnioną do reprezentacji tej Spółki (…) do (…) wyrażenia zgody (zwanej dalej również zgodą na prowadzenie dwowolnej działalności) na prowadzenie w znajdujących się w Budynku lokalach o przeznaczeniu innym niż mieszkanie, oznaczonych numerami od LU1 do LU7 - dowolnej, zgodnej z przepisami prawa w tym względzie obowiązującymi, działalności gospodarczej ( w tym na sprzedaż wyrobów alkoholowych w ramach tej działalności) oraz uzyskiwanie dla tej działalności niezbędnych koncesji, zgód i pozwoleń ( w tym również przez podmioty świadczące usługi i prowadzące sprzedaż towarów w ramach ogólnopolskiej sieci sklepów), a w związku z tym także na nieograniczoną realizację dostaw i rozładunek towarów do tych lokali, w szczególności samochodami dostawczymi (łącznie z prawem podejmowania za Wspólnotę Mieszkańców Budynku, bez konieczności formalnego zwoływania zebrania tej wspólnoty, uchwał w tym zakresie)

Kolejne klauzule

2016-03-11

6328 XVII AmC 8640/12

Kupujący niniejszym zobowiązuje się w pełni respektować zasady podziału nieruchomości wspóln...

2016-03-11

6330 XVII AmC 8640/12

Strona kupująca oświadcza, że: (…) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełn...