Klauzula niedozwolona 6331 XVII AmC 8640/12

Numer klauzuli:
6331
Data wyroku:
2013-07-12
Data wpisu:
2016-03-11
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strona kupująca oświadcza, że: - w przypadku, gdyby w przyszłości wypowiedziała ona zawartą przez nią lub w jej imieniu umowę o podział do użytkowania dotyczącą nieruchomości wspólnej - zapłaci ona karę umowną w wysokosci 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) - na rzecz każdego z uprawnionych na podstawie takiej umowy do wyłącznego korzystania, który w wyniku tego wypowiedzenia utraci to uprawnienie, - w przypadku gdyby w przyszłości nie wyraziła ona opisanej wyżej zgody na prowadzenie dowolnej działalności w znajdujących się w Budynku lokalach o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, oznaczonych numerami LU1 do LU7, cofnęła wyrażoną już zgodę lub głosowała przeciwko uchwale Wspólnoty Mieszkańców Budynku wyrażającą taką zgodę - zapłaci ona karę umowną w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) - na rzecz właściciela każdego z tych lokali, co do którego tej zgody nie wyrazi lub wyrażoną zgodę cofnie, (...)

Kolejne klauzule

2016-03-11

6330 XVII AmC 8640/12

Strona kupująca oświadcza, że: (…) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełn...

2016-03-18

6332 XVII AmC 32495/13

W przypadku rezygnacji z czarteru: a. rezygnacja do 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potr...