Klauzula niedozwolona 6335 XVII AmC 27316/13

Numer klauzuli:
6335
Data wyroku:
2016-02-01
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Do przesyłki należy dołączyć oryginalny dowód zakupu - jego brak uniemożliwi zwrot pieniędzy

Kolejne klauzule

2016-03-23

6334 XVII AmC 32998/13

Odstąpienie od umowy przez Kupującego dopuszczalne jest tylko za zapłatą odstępnego w wysokośc...

2016-03-23

6336 XVII AmC 40231/13

Strony oświadczają, że sprawy sporne mogą powierzyć do rozpatrzenia przez Sąd Polubowny Polski...