Klauzula niedozwolona 6377 XVII AmC 13736/13

Numer klauzuli:
6377
Data wyroku:
2016-01-13
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

W przypadku lokat o zmiennej stopie procentowej informcje o zmianie stóp procentowych podawane są do wiadomości członków Kasy w sposób określony w § 4 ust. 2 zmiana stóp procentowych nie wymaga zmiany umowy

Kolejne klauzule

2016-04-25

6376 XVII AmC 13736/13

Kasa zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia rachunków lokat terminowych określonego rod...

2016-04-25

6378 XVII AmC 13736/13

Zmiana stóp procentowych może nastąpić w przypadku ekonomicznie uzasadnionej potrzeby ich dostos...