Klauzula niedozwolona 6383 XVII AmC 13387/12

Numer klauzuli:
6383
Data wyroku:
0000-00-00
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Za odstąpienie od umowy przez Kupującego uzasadniające zatrzymanie kaucji przez Sprzedającego strony uznają także sytuację, w której Sprzedający powiadomi Kupującego listem poleconym o gotowości do zawarcia umowy ostatecznej, a Kupujący w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego powiadomiena nie stawi się w biurze Sprzedającego w celu zawarcia umowy ostatecznej lub list wróci do nadawcy z adnotacją urzędu pocztowego adresat nieznany, adresat odmówił przyjęcia przesyłki nie podjęto w terminie i podobną

Kolejne klauzule

2016-04-25

6382 VI ACa 1650/14

Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy...

2016-04-25

6384 XVII AmC 1887/15

Spółka (…) nie odpowiada za ewentualne opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych od spół...