Klauzula niedozwolona 6392 XVII AmC 38510/13

Numer klauzuli:
6392
Data wyroku:
2016-01-12
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

Kolejne klauzule

2016-04-25

6393 XVII AmC 38510/13

Wszelkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy ...