Klauzula niedozwolona 6439 XVII AmC 14964/13

Numer klauzuli:
6439
Data wyroku:
2016-03-10
Data wpisu:
2016-05-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Koszt dostawy (…) ponosi Kupujący i nie podlegają zwrotowi

Kolejne klauzule

2016-05-25

6438 XVII AmC 812/14

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek...

2016-05-25

6440 XVII AmC 213/15

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze w...