Klauzula niedozwolona 6443 XVII AmC 2143/14

Numer klauzuli:
6443
Data wyroku:
2016-03-21
Data wpisu:
2016-06-08
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

W przypadku, gdy ocena Klienta (określona w § 2.22) będzie negatywna lub wynikną po stronie [...] jakiekolwiek okoliczności finansowe, prawo albo inne (w tym powodowane siłą wyższą), a uniemożliwiające realizację niniejszej umowy w zakresie postanowień § 2, [...] zastrzega sobie prawo (w ciągu 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy) do wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie powyższym ze skutkiem natychmiastowym. Powinno to nastąpić z zachowaniem formy pisemnej. [...] nie musi przy tym podawać przyczyn wypowiedzenia. Powyższe strony w pełni akceptują i nie wnoszą w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń

Kolejne klauzule

2016-06-08

6442 XVII AmC 2143/14

Wysokość Opłaty uzgodniono na: 266.560 PLN. Opłata nie podlega zwrotowi. Jej wysokość nie podl...

2016-06-08

6444 XVII AmC 1140/14

Klient zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Pożyczkodawcy procentowej opłaty liczonej od ogól...