Klauzula niedozwolona 6466 XVII AmC 1972/14

Numer klauzuli:
6466
Data wyroku:
2016-03-02
Data wpisu:
2016-06-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Kupujący akceptuje fakt, iż w tych budynkach prowadzona będzie działalność gospodarcza - w tym np.: salony, butiki, restauracje, kawiarnie, banki, instytucje finansowe, biura, apteki, placówki opieki zdrowotnej, sklepy oraz lokale usługowe oferujące towary spożywcze i konsumpcyjne, w tym napoje alkoholowe itp. - w ramach której prowadzone będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług oraz bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Kupujący wyraża zgodę na immisje związane z prowadzeniem działalności w lokalach użytkowych, wynikające z gospodarczego przeznaczenia poszczególnych lokali. Przeznaczenie gospodarcze lokali wynikało będzie z uzyskanych w tym celu i przewidzianych prawem zezwoleń oraz ewentualnych umów na użytkowanie lokalu

Kolejne klauzule

2016-06-17

6465 XVII AmC 33560/13

Firma [...] umożliwia zwrot i wymianę zakupionego towaru w terminie dziesięciu dni od daty otrzym...

2016-06-17

6467 XVII AmC 1972/14

Datę przystąpienia do aktu i notariusza wskaże Deweloper. Kupującemu przysługuje prawo wyboru n...