Klauzula niedozwolona 6484 XVII AmC 8/14

Numer klauzuli:
6484
Data wyroku:
2016-04-27
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie uzyskane świadczenia od dnia podpisania niniejszej Umowy są wynikiem działania [...] i stanowią podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości określonej w §3 pkt 2, 4 i 6

Kolejne klauzule

2016-07-01

6483 XVII AmC 8/14

W przypadku niewykonania przez Klienta obowiązku określonego w ust. 2 [...] przysługuje od Klient...

2016-07-01

6485 XVII AmC 8/14

Klient upoważnia [...] do powierzenia w jego imieniu dochodzenia roszczeń, o których mowa w §1 w...