fb

Klauzula niedozwolona 6486 XVII AmC 1876/14

Numer klauzuli:
6486
Data wyroku:
2016-03-23
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownia towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony

Kolejne klauzule

2016-07-01

6485 XVII AmC 8/14

Klient upoważnia [...] do powierzenia w jego imieniu dochodzenia roszczeń, o których mowa w §1 w...

2016-07-01

6487 XVII AmC 79/16

Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub n...