fb

Klauzula niedozwolona 6503 XVII AmC 477/16

Numer klauzuli:
6503
Data wyroku:
2016-04-13
Data wpisu:
2016-07-22
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie jak w § 4 pkt 4 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawrze umowę sprzedaży w okresie 12 m-cy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a Nabywcą będzie klient wskazany przez Pośrednika w czasie jej trwania

Kolejne klauzule

2016-07-22

6502 XVII AmC 262/15

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od ...

2016-07-22

6504 XVII AmC 37963/13

1. Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności...