Klauzula niedozwolona 6519 XVII AmC 445/16

Numer klauzuli:
6519
Data wyroku:
2016-04-21
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Pośrednikowi również w sytuacji, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana po okresie obowiązywania umowy z klauzulą wyłączności, ale klientowi który ogladał nieruchomość i uzyskał skierowanie adresowane od Pośrednika

Kolejne klauzule

2016-08-09

6518 XVII AmC 445/16

Ewentualne wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakichkolwiek przyczyn nie skut...

2016-08-09

6520 XVII AmC 445/16

Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Bydgoszczy...