Klauzula niedozwolona 6521 XVII AmC 643/16

Numer klauzuli:
6521
Data wyroku:
2016-05-24
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep [...] w ramach serwisu [...] będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne

Kolejne klauzule

2016-08-09

6520 XVII AmC 445/16

Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Bydgoszczy...

2016-08-09

6522 XVII AmC 25810/13

Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubyt...