Klauzula niedozwolona 6531 XVII AmC 41011/13

Numer klauzuli:
6531
Data wyroku:
2014-05-13
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

W czasie trwania niniejszej umowy, [...] może naliczyć koszty działań windykacyjnych, o których mowa w par. 8 ust. 5 w następującej wysokości: (…) oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki kierowanego do Pożyczkobiorcy listem poleconym - 10 złotych

Kolejne klauzule

2016-08-09

6530 XVII AmC 41011/13

W czasie trwania niniejszej umowy, [...] może naliczyć koszty działań windykacyjnych, o których...

2016-08-09

6532 XVII AmC 1936/14

W przypadku rozwiązania (wypowiedzenia) niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy, ...