Klauzula niedozwolona 6539 XVII AmC 3045/14

Numer klauzuli:
6539
Data wyroku:
2016-05-24
Data wpisu:
2016-08-19
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2016-08-19

6538 XVII AmC 356/16

Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki...

2016-08-19

6540 XVII AmC 653/16

W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą one uwzglę...