Klauzula niedozwolona 6548 XVII AmC 486/16

Numer klauzuli:
6548
Data wyroku:
2016-05-19
Data wpisu:
2016-08-19
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

V. Dostawa 5.4 Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki. Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta

Kolejne klauzule

2016-08-19

6547 XVII AmC 760/16

Jeżeli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar...

2016-08-19

6549 XVII AmC 1628/15

Firma [...] zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłk...