Klauzula niedozwolona 6553 XVII AmC 2980/14

Numer klauzuli:
6553
Data wyroku:
2016-06-15
Data wpisu:
2016-08-19
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Postanowienia Regulaminu mogą zostać przez nas w każdej chwili zmienione w dowolnym zakresie, przy czym zmiany te obowiązują wszystkich użytkowników od chwili ich ogłoszenia na [...] .com. O istotnych zmianach w Regulaminie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani za pośrednictwem wiadomości email bądź w inny sposób. Za istotne zmiany uznajemy wszelkie zmiany, które wpływają znacząco na warunki użytkowania [...] .com. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w [...] .com, dotyczących w szczególności struktury serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, bez uprzedniej informacji. Zastrzegamy sobie prawo odmowy udostępnienia [...] .com, bądź usunięcia konta, bez podania przyczyn (zgromadzone środki będą zwracane właścicielowi)

Kolejne klauzule

2016-08-19

6552 XVII AmC 2981/14

[...] jest uprawniony do prowadzenia serwisu [...] .com, a także wszelkich swoich praw i obowiązk...

2016-08-29

6554 XVII AmC 33369/13

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych u...