Klauzula niedozwolona 6561 XVII AmC 13029/12

Numer klauzuli:
6561
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2016-08-29
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Po upływie terminu 6 (sześciu) tygodni od przewidzianej daty wydania fabrycznie nowego pojazdu określonej w Umowie, Kupujący będzie mógł wysłać Sprzedawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z żądaniem dostarczenia pojazdu w terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania tego listu przez Sprzedawcę. Nowa data ustalona w ten sposób będzie wtedy traktowana jako Ostateczny Termin Dostarczenia

Kolejne klauzule

2016-08-29

6560 XVII AmC 13029/12

Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która...

2016-08-29

6562 XVII AmC 21163/13

Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posia...