Klauzula niedozwolona 6567 XVII AmC 2522/13

Numer klauzuli:
6567
Data wyroku:
2015-01-14
Data wpisu:
2016-08-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, iż obowiązek zwrotu zadatku w podwójnej wysokości nie dotyczy przypadku nie wywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów niż SPRZEDAJĄCY, w tym producentów, dostawców, przewoźników oraz działań służb państwowych, w szczególności celnych

Kolejne klauzule

2016-08-29

6566 XVII AmC 516/16

Rejestracja i złożenie zamówienia w sklepie [...] jest jednoznaczna z pełną akceptacją REGULAM...

2016-08-29

6568 XVII AmC 499/16

Zwrot należności, zamawiający otrzyma w terminie 7 dni od otrzymania przez sklep zwrotu towarów....